Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

thornat
20:10
9328 bcc4 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viapl pl

July 30 2017

thornat
23:57
6755 5ad4 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
thornat
16:28
6597 3e21
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

July 29 2017

thornat
23:53
5397 c001 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaadhara adhara
thornat
23:52
4745 9071 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
00:22
4949 504f 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaknurek knurek
00:19
4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viakatzenpong katzenpong
thornat
00:19
thornat
00:19
7443 7412 500
Reposted fromkaiee kaiee viakatzenpong katzenpong
thornat
00:19
2523 5eec 500
so done.
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viakatzenpong katzenpong
00:17
4799 2695
Reposted fromboobsinmotion boobsinmotion vianoisetales noisetales
thornat
00:16
3416 78e5 500
Reposted fromMateuszFranczyk MateuszFranczyk viaknurek knurek
thornat
00:16
5278 af0c 500
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaknurek knurek
00:16
3519 1697 500
Reposted frommilkytomato milkytomato viaknurek knurek
00:16
thornat
00:16
3028 8cf1 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaknurek knurek

July 28 2017

thornat
22:46
2471 efcd 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagray gray
thornat
12:46

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viapl pl
thornat
12:45
0032 491d 500
Reposted fromkyte kyte viaadhara adhara
thornat
12:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl