Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

15:43
3563 919b
Reposted fromwestwood westwood viagray gray

June 21 2017

thornat
21:54
7365 baab
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaechoes echoes
thornat
21:53
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viaechoes echoes

June 20 2017

thornat
19:55
thornat
16:09
1397 d830
Reposted fromzrazik zrazik viaadhara adhara
thornat
16:09
2716 2ee5
Reposted fromfungi fungi viatheworstnightmare theworstnightmare
thornat
16:09
thornat
16:09
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaadhara adhara
thornat
16:08
7165 e961 500
Reposted fromkabu kabu viaadhara adhara
thornat
16:08
2099 d57d
Reposted fromtichga tichga viaechoes echoes
16:07
8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaechoes echoes
16:07
thornat
16:06
1878 a334 500
Reposted fromdjahnee djahnee viaechoes echoes
thornat
16:06
3993 b881 500
Reposted fromkaiee kaiee viaechoes echoes
thornat
16:06
5353 3d30
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare
thornat
16:05
5359 a21f 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
16:03
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaadhara adhara
thornat
16:03

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaadhara adhara
thornat
16:02
1732 377a
Reposted fromtfu tfu viaechoes echoes
thornat
16:02
5387 d6ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viaechoes echoes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl